Close

Enginyeria

GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES I OBRES

Disposem d'enginyeria per l'assessorament tècnic en qualsevol de les fases de la vida d'un projecte de biomassa.

Estudis de viabilitat, projectes, direccions d'obra i gestió d'obra.

Instal·lacions de calderes, obra civil, construccions amb fusta, eficiència energètica.

Plans tècnics de gestió i millora forestal, estudis dasomètrics d'aprofitaments forestals, direcció tècnica i execució de treballs silvícoles. 

Gestió integral de projectes i obres

Projectes d'instal·lacions de calderes
Trucar per sol·licar preus